Kurozwęki 2013

Wycieczka do zamku w Kurozwękach


Na tle Pałacu w Kurozwękach
Safari bizonów amerykańskich w Kurozwękach
Na bizonie